Opheffing Zeilvereniging Waterland


Na ontelbare kampen en duizenden deelnemers heeft Zeilvereniging Waterland besloten om te stoppen met het organiseren van zeilkampen in de omgeving van Broek in Waterland. Al sinds 1981 heeft onze vloot het landschap van Waterland mogen tekenen. Dit eerst vanuit zeilkamp “De Turk” wat daarna over is gegaan naar “Zeilkamp Waterland”. Sinds 1999 werd het Zeilkamp georganiseerd door Zeilvereniging Waterland.

Al die jaren lang heeft de zeilvereniging kampen georganiseerd voor kinderen van 8 t/m 19 jaar met als doel het leren zeilen en samenwerken op een echte West-Friese zeilpunter en het laten ontstaan van nieuwe vriendschappen. Daarnaast heeft de vereniging altijd bijgedragen in de ontwikkeling van vrijwillige instructeurs die veelal op jonge leeftijd als vrijwilliger actief zijn geweest en ook het behoud van de zeilvloot in deze omgeving was een belangrijk doel.

Per 1 januari 2017 zal de vereniging, zoals deze nu bekend is, op houden te bestaan. De voornaamste reden hiervan is het teruglopende aantal deelnemers en vrijwilligers. Hierdoor missen we de capaciteit om de gewenste kwaliteit te waarborgen. Ondanks dat dit geen gemakkelijke beslissing is geweest, is er besloten om te stoppen met het organiseren van school- en zomerkampen. Hiermee zou er een einde komen aan de enige vloot authentieke West-Friese zeilpunters, die zijn oorsprong heeft in dit gebied. Om dit te voorkomen is er een groep enthousiaste instructeurs opgestaan die zich in gaan zetten om een deel van de vloot te behouden, zodat dit beeld niet uit het gebied verdwijnt. Per 1 januari zal “Zeilvereniging Waterland” omgezet worden in “Stichting behoud van de West-Friese Zeilpunter”. Aan de exacte vormgeving hiervan wordt nog hard gewerkt, wel is duidelijk dat de vloot wordt verplaatst naar Landsmeer.

Voor meer informatie over het behoud van de West-Friese Zeilpunter kunt u deze (www.zeilkamp.net) website in de gaten houden. Volgend jaar wordt er een website gelanceerd voor de stichting.

We hebben vele mooie jaren mee mogen maken. Namens de vereniging bedanken wij iedereen die zich, op welke manier dan ook, voor onze kampen heeft ingezet.

 

PS: ons foto archief is nog toegankelijk:

Foto archief